What does Apokarpie mean?

Apokarpie - German to English

apocarpy