What does Apoferritin mean?

Apoferritin - German to English

apoferritin