What does Apoenzym mean?

Apoenzym - German to English

apoenzyme