What does Apo-Riff mean?

Apo-Riff - German to English

Apo Reef