What does Aplysiatoxin mean?

Aplysiatoxin - German to English

aplysiatoxin