What does Apikotomie mean?

Apikotomie - German to English

apicotomy