What does Apikoektomie mean?

Apikoektomie - German to English

apicectomy