What does Apikaldominanz mean?

Apikaldominanz - German to English

apical dominance