What does Aphrodisiakum mean?

Aphrodisiakum - German to English

aphrodesiac [aphrodisiac]

View more

  • aphrodisiac representative
  • aphrodisiac