What does Apfelmotte mean?

Apfelmotte - German to English

apple fruit moth [Argyresthia conjugella]