What does Apfelblattskelettiermotte mean?

Apfelblattskelettiermotte - German to English

apple-and-thorn skeletonizer [Choreutis pariana] [moth]

View more

  • apple leaf skeletoniser [Br.] [Choreutis pariana] [moth]
  • apple leaf skeletonizer [Choreutis pariana] [moth]