What does Apeirophobie mean?

Apeirophobie - German to English

apeirophobia