What does Apartheidpolitik mean?

Apartheidpolitik - German to English

apartheid plan