What does Antrostomie mean?

Antrostomie - German to English

antrostomy