What does Anton-Syndrom mean?

Anton-Syndrom - German to English

Anton-Babinski problem