What does Anton-Babinski-Syndrom mean?

Anton-Babinski-Syndrom - German to English

Anton-Babinski syndrome