What does Antithesen mean?

Antithesen - German to English

antitheses