What does Antimontrifluorid mean?

Antimontrifluorid - German to English

antimony trifluoride [SbF3]