What does Antimonfahlerz mean?

Antimonfahlerz - German to English

tetraedrite