What does Antimon- mean?

Antimon- - German to English

antimony