What does Antimon mean?

Antimon - German to English

antimony