What does Antilibanon mean?

Antilibanon - German to English

Anti-Lebanon