What does Antikoagulanzien mean?

Antikoagulanzien - German to English

anticoagulants