What does Antikoagulantienausweis mean?

Antikoagulantienausweis - German to English

anticoagulant card