What does Antikoagulantien mean?

Antikoagulantien - German to English

anticoagulants