What does Antikoagulans mean?

Antikoagulans - German to English

anticoagulant