What does Antikathode mean?

Antikathode - German to English

anti-cathode