What does Antiguo Testamento mean?

Antiguo Testamento - Spanish to English

Old-Testament