What does Antigonos I. Monophthalmos mean?

Antigonos I. Monophthalmos - German to English

Antigonus I Monophthalmus