What does Antielektronneutrino mean?

Antielektronneutrino - German to English

electron antineutrino