What does Antielektron mean?

Antielektron - German to English

antielectron