What does Antidiabetika mean?

Antidiabetika - German to English

anti-diabetic medicines

View more

  • antidiabetic representatives
  • antidiabetics