What does Anti-Terror-Polizei mean?

Anti-Terror-Polizei - German to English

anti-terror authorities