What does Anti-Terror-Einheit mean?

Anti-Terror-Einheit - German to English

anti-terrorist police

View more

  • anti-terrorist device