What does Anti-Terror- mean?

Anti-Terror- - German to English

anti-terrorist

View more

  • counterterrorism