What does Anosognosie mean?

Anosognosie - German to English

anosognosia