What does Anosmie mean?

Anosmie - German to English

anosmia