What does Anorektika mean?

Anorektika - German to English

anorectics