What does Anna Pawlowa mean?

Anna Pawlowa - German to English

Anna Pavlova [Anna Pavlovna (Matveyevna) Pavlova]