What does Anleihezins mean?

Anleihezins - German to English

coupon rate