What does Ankylostomiasen mean?

Ankylostomiasen - German to English

ancylostomiases