What does Ankylostomiase mean?

Ankylostomiase - German to English

anchylostomiasis [spv.]

View more

  • ancylostomiasis
  • ankylostomiasis [spv.]