What does Ankylodontie mean?

Ankylodontie - German to English

ankylodontia