What does Ankaufspreis mean?

Ankaufspreis - German to English

price