What does Ankaios mean?

Ankaios - German to English

Ancaeus