What does Animikit mean?

Animikit - German to English

animikite