What does Angorakatze mean?

Angorakatze - German to English

angora pet