What does Anapodoton mean?

Anapodoton - German to English

anapodoton