What does Anambraastrild mean?

Anambraastrild - German to English

Anambra waxbill [Estrilda poliopareia]