What does Analogverfahren mean?

Analogverfahren - German to English

analogy procedure